Vitajte na stránke

Úvod

    Odstraňovanie drevokazného hmyzu, húb, plesni a vysušovanie muriva

Ktorá metóda je najúčinejšia a aké skúsenosti s nimi majú užívatelia sa dočítate na internete. Zapojte sedliacky rozum a pokrok vedy a techniky, aby ste sa vyhli chybám iných.

Naša firma sa zaoberá:

1. Chemickým hĺbkovým ošetrením dreva (tlakovou injektážou).

Chémia sa  dopraví  do prostredia, kde sa pohybuje červotoč. Chémia na povrchu dreva má len odpudzujúci účinok a neničí červotoč v dreve. Doprava chémie injekčnou striekačkou je neúčinná, o čom sa presvedčili mnohí.

 2. Mikrovlným  ničením červotočov, húb, plesní.

Ohrevom dreva sa ničí všetko, čo obsahuje molekuly vody t.j. červotoče, huby, plesne. Zároveň sa vysušuje drevo i murivo. Táto metóda je obzvlášť vhodná na drevo v interieri, lebo nedochádza k chemickým výparom.

3. Vysušovaním muriva – mikrovlnami a elektroosmózou:

  • idealna pri poruchách vodovodného potrubia
  • nenahraditeľná pri záplavách
  • skracuje dobu sušenia z mesiacov /rokov/ na dni po podrezaní muriva. Po podrezaní sa murivo musí vysušiť až potom sanačné omietky. Sanačná omietka nedokáže vysušiť murivo o hrúbke 10 a viac cm
  • súbežne s vysušovaním dochádza ku likvidácii zárodkov plesní a húb v murive
  • je plne hradené poisťovňou
  • pri sušení nie je nutné dať dole omietku  z muriva, ale z hľadiska urýchlenia sušenia a pri poškodení omietky sa odporúča.
  • mikrovlny vysušujú murivo v celej hĺbke
  • po vysušení mikrovlnami stačí len vymaľovať
  • zdôvodu urýchlenia pracujeme non-stop
  • zariadenie obsluhuje kvalifikovaná, vyškolená obsluha

Elektroosmóza

Pri vzlínajúcej vlhkosti do objektu, ak táto nie je spôsobená tzv. tlakovou vodou a ak nie je objekt izolovaný od podložia napr. kostoly, staré budovy, kaštiele, sa črtá  ako najlepšia a najúspornejšia metóda. Na základe fyzikálnych pokusov bolo zistené, že voda v poréznych materiáloch - aj stavebných -  putuje od kladného pólu +plus k zápornému –mínus stimuláciou elektrického náboja.   Jednoducho povedané, trvalo záporný pól mínus(-) zemského podložia využijeme k priťahovaniu vzlínajúcej vody, tým, že náboj v jej molekulách zmeníme na kladný (+). Na základe tohto zistenia sa začalo s pokusmi a vývojom prvých prístrojov, ktoré nemohli byť vzhľadom k dobe a vývoju súčiastok ešte tak účinné ako dnes.

Až s vývojom technológie dnešnej doby a s využitím elektroniky, bolo možné vyvinúť plne funkčný ,účinný a bezkontaktný prístroj  Drypol systém, ktorý dodá uvedeným molekulám vody mierne kladný + náboj. A preto že všeobecné platí , že klad a zápor sa priťahujú, voda prestáva vzlínať a naopak prúdi dole do podlažia, čiže preč z objektu. Elektroosmóza ďalej pôsobí ako akýsi preventívny štít a vodu do muriva nepustí. Prístroj funguje ticho, spoľahlivo, neruší žiadne spotrebiče v domácnosti, ani internet, wifi a nemá žiadny vplyv na človeka, domáce zvieratá, alebo rastliny, čo je potvrdené skúšobňou a vydaným certifikátom TUV. Napájanie prístroja je max.18 V a nepredstavuje skoro žiadne iné  finančné zaťaženie   rozpočtu. Max. 10 e/rok .Rozmer prístroja je 26x20 cm a váži 2 kg. Záruka na prevádzkyschopnosť prístroja je garantovaná na 30 rokov. Je to najúčinnejší prístroj toho typu na trhu s veľmi priaznivou cenou.(česky výrobca). Vyrába sa v dvoch variantoch podľa dosahu pôsobnosti 30,alebo 50 m. Najväčšou výhodou je vysušovanie bez zásahu a stavebných úprav objektu. Viditeľné účinky už po 5 mesiacoch. Technicky pracovník po tel. dohode príde, na mieste ! zmeria vlhkosť muriva  na viacerých miestach objektu, zapíše hodnoty do zmluvy a inštaluje prístroj. Ďalšie kontrolné meranie prebehne obvykle po 9-12 mesiacoch pred zrakom majiteľa a výsledky merania sa opäť zapíšu do zmluvy. Tieto merania prebehnú  teda celkom  3 krát (3krát po 36 mesiacoch) a sú zaprotokolované. Kombináciou metódy s mikrovlnným vysušovaním je dosiahnuť prakticky okamžité vysušenie muriva, čo samozrejmé šetrí náklady na kúrenie, pretože len suché murivo izoluje teplo od vonkajšieho prostredia. O prínose pre zdravie nie je potrebné sa rozpisovať, to je jasné.(pliesne,huby).

 

                                    

                                 

        

                                         

                                 

počítadlo.abz.cz